Προγράμματα Κατάρτισης (Voucher)
Voucher ΟΑΕΔ για 16.220 ανέργους ηλικίας 29 έως 64 ετών

Στις 21-05-2015, η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  Ράνια Αντωνοπούλου, ανακοίνωσε την ανάκληση του αναμενόμενου προγράμματος, με τίτλο «Επιταγή Κατάρτισης Ανέργων σε τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση», το οποίο αφορούσε 16.220 ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα αναμένεται να ανασχεδιαστεί με καινούρια δεδομένα και όρους που θα ευνοούν τους ωφελουμένους, με στόχο πάντα τη δυναμική επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί, πως η κυρία Αντωνοπούλου δεσμεύτηκε [...]
Voucher για 7000 άνεργους απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών

Βασικές Πληροφορίες Voucher για απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών

VOUCHER για 7.000 άνεργους, πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών

Στις 16/12/2014, δημοσιοποιήθηκε (www.oaed.gr) από τον Ο.Α.Ε.Δ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε νέα δράση  (τύπου Voucher) με αντικείμενο «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ».

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ


  • Ωφελούμενοι είναι 7.000 άνεργοι, απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών με ημερομηνία γέννησης [...]
Voucher ανέργων 29 έως 64 ετών. 81 θέσεις πρακτικής απο το Κ.Ε.Κ. Επιμορφωτική Θεσσαλίας

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 16.620 άνεργους ηλικίας 29 έως 64 ετών κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας.

Το Κ.Ε.Κ. Επιμορφωτική Θεσσαλίας έχει εξασφαλίσει 81 Θέσεις πρακτικής για το πρόγραμμα Voucher 29 - 64 και είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει τους επιλεχθέντες του προγράμματος. οι 61 θέσεις αφορούν το τεχνικό κλάδο, 20 θέσεις νέες τεχνολογίες.

Ακολουθήστε τον υπερσύνδεσμο, στείλτε μας τα στοιχεία σας και μάθετε αν επιλεχθήκατε στο πρόγραμμα.

Τo πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:Ενεργά Προγράμματα


Αναμένονται Σύντομα


Νέαγρήγορη μετάβαση με ένα κλικ :