Πρόγραμμα Κατάρτισης Κοινωφελούς Εργασίας 2023

Κατηγορία : Νέα-Ανακοινώσεις
Ημερομηνία δημοσίευσης : 04/05/2023

 Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης της Κοινωφελούς Εργασίας 2023

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

Το ΚΔΒΜ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, στα πλαίσια της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»,  είναι ενταγμένο στο μητρώο παρόχων και δέχεται αιτήσεις των Ωφελουμένων της Δράσης, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στα Προγράμματα Κατάρτισης καθώς και στην διαδικασία Πιστοποίησης των προσόντων τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης καθώς και η  διευκόλυνση της ένταξης  / επανένταξης τους στην αγορά εργασίας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά των Ωφελούμενων:
  1. Βεβαίωση από τον επιβλέποντα φορέα ότι ο ωφελούμενος απασχολείται στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. 2/2022 Δημόσια πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου θα αναφέρονται οι ημερομηνίες πρόσληψης και προβλεπόμενης λήξης της απασχόλησης του
  2. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
  3. Αριθμός αίτησης συμμετοχής στην δράση
  4. Πιστοποιητικό που αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης χειρισμού Η/Υ (αφορά μόνους τους ωφελούμενους που θα επιλέξουν τα θέματα ΤΠΕ ΙΙ & ΙΙΙ).

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, θα αναλάβει την υλοποίηση των δράσεων της κατάρτισης και της πιστοποίησης μέσω ανάλογων προγραμμάτων κατάρτισης.

Επιπρόσθετες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων:  www.voucher.gov.gr.


δείτε όλα τα άρθρα της κατηγορίας "Νέα-Ανακοινώσεις"


σχετικές δημοσιεύσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν :

Ενεργά Προγράμματα


Αναμένονται Σύντομα


Νέα


Νέο Voucher Security

04/11/2023

Επέκταση του προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για 30.000 ανέργους

Στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση της ΔΥΠΑ  για την υλοποίηση του Έργου: “Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων [...]

04/11/2023

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες banner

Η Δ.ΥΠ.Α θα συνεργαστεί με τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Ελληνικών Δημοσίων ΑΕΙ, καθώς και με τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ. που πληρούν [...]

23/01/2023

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Η Δ.ΥΠ.Α θα συνεργαστεί με τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Ελληνικών Δημοσίων ΑΕΙ, καθώς και με τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ. που πληρούν [...]

23/01/2023

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση 80.000 ανέργων και υλοποιείται [...]

21/09/2022


γρήγορη μετάβαση με ένα κλικ :